90 jaar Rijkshuisvesting ‘De Werken’, Boekontwerp

90 jaar Rijkshuisvesting ‘De Werken’, Boekontwerp

Jubileumboek ‘De Werken’ een rijk geïllustreerd historisch overzicht over 90 jaar Rijskhuisvesting in Nederland. Concept en vormgeving Hélène Bergmans ism Saskia Wierinck, Jaap Huisman (hoofdredactie), Ingrid Oosterheerd (fotoredactie) en Arthur Roeloffzen (infographics). Gedrukt in 9 kleuren door Drukkerij Ando, Den Haag. Oplage 2.000 ex.
‘De Werken’ Boekoverhandiging: Directeur Alex Vermeulen van de Rijksgebouwendienst geeft het eerst exemplaar aan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken, 6 september 2012. Fotografie Arenda Oomen.
www.rgd.nl