Publication – Het Antropocene Bosch, Adviesgroep Cultuur NieuwenMeer

Deze publicatie, die gepresenteerd is in de Amsterdamse Gemeenteraad, heb ik ontworpen in nauwe samenwerking met Jeroen Saris, Dirk Sijmons, Erik Hobijn en Elsbeth Pluimers en een aantal anderen: dit betreft de ‘Bijdrage met daarin de visie van de Adviesgroep Cultuur aan de toekomstvisie van het Amsterdamse Bos’. Eveneens was ik lid van de adviesredactie. Oplage 100 exemplaren. Er zijn twee edities verschenen.